دانشکده علوم پزشکی - واحد گرمسار
۱۴۰۰ پنج شنبه ۳ تير
کمیته توانمندسازی اساتید
 
شرح وظایف واحد توانمند سازی
.1طراحی وبرگزاری دوره های کوتاه مدت آموزش پزشکی
.2شناسایی وجلب همکاری اعضای هیات علمی به ویژه شرکت کنندگان در دوره های آموزش پزشکی
.3تامین نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی در زمینه برنامه ریزی آموزشی ، اجرای برنامه های آموزشی وارزشیابی آموزش و..
.4تشکیل گروه های آموزشی برای برگزاری همایش ها، کارگاه ها ودوره های آموزشی دررابطه با نیازهای آموزشی در سطح گروههای آموزشی ودانشکده ها
.5شرکت در تهیه برنامه ها ومواد آموزشی همایش ها، کارگاه ها ودورههای آموزشی و همکاری واحد برنامه ریزی ورسانه ها
.6همکاری با گروه های آموزشی دررابطه با طراحی واجرای کارگاه های مورد نیاز اعضاء هیات علمی
.7طراحی واجرای کارگاه ها ودوره های جدید آموزشی در زمینه های آموزش پزشکی بر اساس نیازسنجی دوره ای
.8همکاری مستمربا مسئولین واحد اعضای هیات علمی دفاتر توسعه ی آموزش پزشکی دانشکده هاوتشکیل نشست های دوره ای
.9طراحی واجرای برنامه های آموزش مستمر اعضای هیات علمی
.11طراحی واجرای مطالعات پژوهشی در زمینه های نیازسنجی ، تاثیر دوره های آموزشی، آگاهی نگرش وعملکرد اعضای هیات علمی قبل وبعد ازشرکت دردوره های آموزشی این واحد و موارد مشابه برای بازنگری برنامه هاومحتوای کارگاه هاودوره های آموزشی برگزارشده توسط این واحد
 
 
اعضائ کمیته
مسئول کمیته          خانم مریم محمدی
عضو کمیته           خانم آذین چاکری
عضو کمیته           آقای احسان جلالی
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1398/08/12
تعداد بازدید: 356
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
آدرس: گرمسار، ميدان دانشگاه، خيابان دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار
كدپستي: 3581631167             تلفن: 12-34205009-023              نمابر: 34205841-023
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي، واحد گرمسار ميباشد.
Powered by DorsaPortal