دانشکده علوم پزشکی - واحد گرمسار
۱۴۰۰ پنج شنبه ۳ تير
کمیته برنامه ریزی درسی

شرح وظایف واحد برنامه ریزی آموزشی

 .1هماهنگی برگزاری جلسات تدوین برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی مرکز

 .2پایش اجرای برنامه استراتژیک و عملیاتی مرکز

 .3مشارکت در تدوین طرح دوره و طرح درس برای گروه های آموزشی

 .4تایید برنامه های آموزشی پیشنهادی و جدید (طرح دوره، برنامه رشته تحصیلی و ..

 .5مشارکت در تدوین مداخلات آموزشی و اصلاح فرآیند های آموزشی

 .6پایش و ارزشیابی برنامه ها و مداخلات آموزشی

 .7همکاری در تدوین برنامه های آموزشی در مرکز مهارتهای بالینی و پایش و ارزشیابی برنامه ها

 .8تدوین ،پیگیری اجرا و پایش و ارزشیابی برنامه آموزش سرپایی برای دانشجویان علوم پزشکی

 .9هماهنگی با دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها برای تشکیل کمیته های برنامه ریزی آموزشی

 .11به روز رسانی صفحه وب واحد برنامه ریزی آموزشی

 .11تدوین فلوچارت نحوه مشارکت مرکز در پایش و بازنگری کوریکولوم رشته های مختلف جمع آوری و تهیه بانک اطلاعاتی طرح درس ها، طرح دوره ها و برنامه های آموزشی دانشکده های مختلف ترجیحا به صورت الکترونیکی

 .12بسط همکاری با سایر دانشگاه های کشور در خصوص برنامه ریزی اموزشی

 .13مکاتبه و پیگیری امور مربوط به پیاده سازی استانداردهای پایه آموزش پزشکی عمومی از دانشکده پزشکی

 .14مکاتبه و پیگیری روند پیاده سازی کوریکولوم های آموزشی و برنامه های راهبردی رشته های تخصصی و تحصیلات تکمیلی از دانشکده ها

 .15مکاتبه و پیگیری و هماهنگی تنظیم برنامه ادغام علوم پایه و بالینی دانشکده پزشکی

 
 
اعضائ کمیته:
 مسئول کمیته      خانم مریم محمدی
عضو کمیته        خانم آذین چاکری
عضو کمیته        آقای احسان جلالی
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1398/08/12
تعداد بازدید: 382
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
آدرس: گرمسار، ميدان دانشگاه، خيابان دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار
كدپستي: 3581631167             تلفن: 12-34205009-023              نمابر: 34205841-023
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي، واحد گرمسار ميباشد.
Powered by DorsaPortal