دانشکده علوم پزشکی - واحد گرمسار
۱۴۰۰ پنج شنبه ۳ تير
کمیته ارزشیابی


 

شرح وظایف واحد ارزشیابی مرکز


.1هدایت نظام های ارزشیابی در سطح دانشکده های دانشگاه از طریق تدوین چارچوب های ارزشیابیهای

نظاممند در حوزه های برنامه و دوره های آموزشی، دانشجو و هیات علمی
.2مشاوره جهت استقرار سیستم ارزشیابی مستمر در دانشکده ها و از جمله ارزشیابی برنامه، دوره های آموزشی،
دانشجو و هیات علمی
.3توسعه روشهای نوین سنجش و ارزیابی دانشجویان، ارزشیابی برنامه، ارزشیابی دورههای آموزشی و ارائه
مشاوره به اساتید و گروه های آموزشی در این موارد
.4رهبری و هدایت مکانیزه و دیجیتالی کردن فرآیند جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های مورد نیاز در
فرآیند ارزشیابی
.5ارایه مشاوره و حمایت از پژوهش در زمینه ارزشیابی
.6انجام مطالعه به منظور اصلاح و تدوین فرم های نظرسنجی از دانشجو، مدیرگروه، همکاران و خودارزیابی
.7هدایت و مشاوره در اجرای خودارزیابی آموزشی بیمارستانهای تابعه دانشگاه در چارچوب سند اعتباربخشی
آموزشی مصوب
.8ارائه خدمات مشاوره تخصصی در حوزه ارزشیابی به متقاضیان داخل و خارج از دانشگاه
.9پایش برنامه عملیاتی واحد ارزشیابی
.11انجام هماهنگی ها و مدیریت خودارزیابی واحدهای مختلف مرکز

 
اعضائ کمیته:
 
مسئول کمیته      خانم آذین چاکری
عضو کمیته       خانم محبوبه نظری
عضو کمیته       خانم مریم محمدی
عضو کمیته       آقای احسان جلالی

 

تاریخ به روز رسانی: 1398/08/12
تعداد بازدید: 416
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
آدرس: گرمسار، ميدان دانشگاه، خيابان دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار
كدپستي: 3581631167             تلفن: 12-34205009-023              نمابر: 34205841-023
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي، واحد گرمسار ميباشد.
Powered by DorsaPortal