دانشکده علوم پزشکی - واحد گرمسار
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد
کمیته ارزشیابی


 

شرح وظایف واحد ارزشیابی مرکز


.1هدایت نظام های ارزشیابی در سطح دانشکده های دانشگاه از طریق تدوین چارچوب های ارزشیابیهای

نظاممند در حوزه های برنامه و دوره های آموزشی، دانشجو و هیات علمی
.2مشاوره جهت استقرار سیستم ارزشیابی مستمر در دانشکده ها و از جمله ارزشیابی برنامه، دوره های آموزشی،
دانشجو و هیات علمی
.3توسعه روشهای نوین سنجش و ارزیابی دانشجویان، ارزشیابی برنامه، ارزشیابی دورههای آموزشی و ارائه
مشاوره به اساتید و گروه های آموزشی در این موارد
.4رهبری و هدایت مکانیزه و دیجیتالی کردن فرآیند جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های مورد نیاز در
فرآیند ارزشیابی
.5ارایه مشاوره و حمایت از پژوهش در زمینه ارزشیابی
.6انجام مطالعه به منظور اصلاح و تدوین فرم های نظرسنجی از دانشجو، مدیرگروه، همکاران و خودارزیابی
.7هدایت و مشاوره در اجرای خودارزیابی آموزشی بیمارستانهای تابعه دانشگاه در چارچوب سند اعتباربخشی
آموزشی مصوب
.8ارائه خدمات مشاوره تخصصی در حوزه ارزشیابی به متقاضیان داخل و خارج از دانشگاه
.9پایش برنامه عملیاتی واحد ارزشیابی
.11انجام هماهنگی ها و مدیریت خودارزیابی واحدهای مختلف مرکز

 
اعضائ کمیته:
 
مسئول کمیته      خانم آذین چاکری
عضو کمیته       خانم محبوبه نظری
عضو کمیته       خانم مریم محمدی
عضو کمیته       آقای احسان جلالی

 

تاریخ به روز رسانی: 1398/08/12
تعداد بازدید: 132
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
آدرس: گرمسار، ميدان دانشگاه، خيابان دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار
كدپستي: 3581631167             تلفن: 12-34205009-023              نمابر: 34205841-023
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي، واحد گرمسار ميباشد.
Powered by DorsaPortal